راهنمای جامع آپدیت رسانی الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل ( بخش۱ )

دستگاه لیزر گوگل هر سال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تغییر‌و تحول در الگوریتم خویش ایجاد می‌نماید . برخی از آنان پهناور دستگاه لیزر و بعضا از آن‌ها زیاد جزئی و کوچک هستند . برخی از این تغییرات تأیید شده و بعضی دیگر تأیید نمی شوند , ولی گوگل فارغ از اعتنا به ایده ها دیگر افراد , چپ و راست در درحال حاضر به‌روزرسانی الگوریتم خود است .

حتی در کمترین وضعیت , گوگل سالانه ۵۰۰ توشه الگوریتم جستجوی خویش را تغییر‌و تحول می‌دهد . در واقع به طور معدل دستگاه لیزر , گوگل روزی ۱٫۳۶ تغییر و تحول دستگاه لیزر در الگوریتم خود ساخت می نماید . از این مورد دستگاه لیزر سود میگیریم که گوگل به طور مرتب در اکنون دست بردن در الگوریتم دستگاه لیزر خود است .

نمودار ذیل , مهم ترین تغییرات الگوریتم گوگل طی ۶ سال قبلی را نشان می دهد . ولی می بایست اعلام کرد که تنها بخش اندکی از این تغییرات حیاتی میباشند و بیشتر آنها چه بسا از دید کاربران پنهان میمانند . با این حال , جریان تغییرات به حدی است که بخش اعظمی از بازاریابان و فعالان این حوزه را نگران کرده است .

روند به‌روزرسانی‌های الگوریتم جستجوی گوگل – از مقدمه تا امروز

حتی در صورتی‌که شما بتوانید برای یک یا چند کلمه کلیدی دستگاه لیزر به صدر نتایج کاوش برسید , باز نیز هیچ تضمینی نیست که موقعیت شما استوار بماند . یک به‌روزرسانی بی آلایش دستگاه لیزر در الگوریتم تازه گوگل می تواند شمارا به قعر جدول نتایج کاوش منتقل کند .

در واقع در در این نوشته‌ی‌علمی اوکس گروه قصد داراست نیز شمارا بیشتر با آپدیت ها الگوریتم های گوگل آشنا کند و همچنین دستگاه لیزر با الگوریتم های جدید گوگل طولانی تر آشنا شوید و عملکرد کنید وب سایت خود را به نحوی طراحی نمایید که بتوانید از این بازار و موتور کاوشگر بهترین سود را بکنید &# http://iranrotec.ir/laser-machine/ ;